חברת הפחם מופקדת על אספקת פחם למדינת ישראל. פחם הינו מקור אנרגיה אסטרטגי עבור חברת החשמל משיקולי אחסון, גיבוי בזמן חירום, אמינות ורצף אספקה, והינו דלק מרכזי והזול ביותר בהשוואה לגז טבעי ודלקים נוספים. כ- 30% מהחשמל בישראל מיוצר על ידי שימוש בפחם.

המנדט שלנו

הידעת?

עתודות הפחם, הניתנות לכריה, בעולם עשויות להספיק ל- 110 שנה, בעוד עתודות הגז הטבעי אמורות להספיק ל- 54 שנה בלבד.