אודות מנהלת אפר פחם

מנהלת אפר הפחם הינה גוף ממשלתי שהוקם בשנת 1993 ע"י משרד האנרגיה והתשתית (כיום משרד האנרגיה והמים) בשיתוף משרדי הגנת הסביבה והפנים וחברות החשמל והפחם, במטרה לרכז מאמץ ממלכתי לפתרון בעיית אפר הפחם – אותה שארית מינרלית הנוצרת בעת שריפת הפחם, ומצטברת בתחנות הכוח הפחמיות.

פעילותה של מנהלת אפר הפחם הפכה את אפר הפחם ממטרד למשאב והביאה לניצולו בשימושים מועילים למשק ולסביבה.

פעילות מנהלת אפר הפחם הסתיימה בתחילת שנת 2020.

ניתן לצפות באתר מנהלת אפר הפחם, בידע והמידע הרב שנצבר לאורך 25 שנות פעילות המנהלת בתחום מיצוי פוטנציאל אפר הפחם. 

לאתר מינהלת אפר פחם