היסטוריה

1980

ממשלת ישראל קיבלה החלטה להקמת החברה, ייסודה ורישומה בספרי רשם החברות.

1981

החברה קיימה את ישיבת הדירקטוריון הראשונה והחלה את פעילותה.

1984

החברה ביצעה לראשונה מכירת פחם למפעל תעשייתי.

1987

מתקני הפקת אנרגיה מפחם החלו לפעול בשני מפעלים מובילים בישראל.

1989

מסוף הפחם באשדוד נחנך והחברה חגגה השלמת פריקה של 50 מיליון טון פחם בישראל.

2000

מסוף הפחם באשדוד נסגר ופריקת הפחם הועברה לנמל הפתוח באשקלון.

2003

חברת החשמל רכשה מהמדינה את כל מניות חברת הפחם והפכה לבעלת 100% ממניות החברה.

2006

האניה  Ocean Vanguard פרקה את מטען הפחם הגדול ביותר שנפרק בארץ – 203,384 טון פחם דרום אפריקאי.

2008

נרשמה שנת שיא במחירי הפחם וההובלה הימית.

2009

מחירי הפחם וההובלה הימית הגיעו לשפל חסר תקדים.

2012

נרשם שיא בייבוא פחם לישראל – מעל 14 מיליון טון.