הערכים שלנו

אחריות

החברה מונעת מרגש של אחריות לאומית ליצירת מקורות אמינים לרכש פחם ופועלת להבטחת אספקתו הסדירה לישראל.


איכות הסביבה

החברה מקפידה על עמידה בתקני איכות הסביבה של פחם המיועד לשימוש בישראל, ונערכת היטב כדי להבטיח מקורות מספיקים לרכישת פחם העומד בתקנים אלו.


מקצועיות

מרבית עובדי החברה הם אקדמאים, המשקיעים רבות בלימוד השוק, השגת מידע וניתוח נתונים באופן מקצועי שהפך את החברה למוערכת ונחשבת בשוק העולמי.


אמינות

החברה שומרת על אמינות גבוהה הן בצד הישראלי, בשל היכולת ל"ספק את הסחורה" במשך למעלה מ- 3 עשורים ללא הפסקה, והן מול ספקים בעולם המודעים לאיתנותה הפיננסית ולמוסר התשלומים הגבוה שלה.


שירות

החברה מספקת שירותי סוכנות אוניות לחברות ספנות שעימן היא עובדת ורואה בכך חשיבות לצורך הידוק הקשרים עמן ושמירה על יחסים טובים.


חברה ממשלתית מסחרית

החברה פועלת כחברה ממשלתית בעלת אופי של חברה מסחרית, הן בהתנהלותה מול ספקים חיצוניים והן בשמירת עצמאותה בקבלת החלטות הנופלות בגדר אחריותה.


חסכון בעלויות

החברה פועלת להשגת עסקאות רכש והובלה ימית מתוך חתירה להשגת העסקאות הטובות ביותר בתנאי השוק ולחסכון בהוצאות.


כוח אדם מעולה

משאבי האנוש של החברה הם נכס מספר אחת שלה. החברה משקיעה בבחירת עובדים מצויינים, שמתמידים בעבודתם לאורך שנים, מורגלים לעבודת צוות ותורמים ליציבותה ואמינותה.


שוויון הזדמנויות בתעסוקה

כ-50% מעובדי החברה הן נשים.


מקצוענות כדרך חיים

חברת הפחם הישראלית היא אמנם חברה ממשלתית, אך היא פועלת כחברה מסחרית לכל דבר. החברה צברה מוניטין בינלאומי כחברה מקצועית בעלת ידע רב ומומחיות בשוק הפחם, היא מהווה כתובת להתייעצויות מקצועיות ונהנית מרמת אמינות גבוהה במישור הפיננסי. חלק ניכר מעובדי החברה הם כלכלנים, המנהלים קשרי עבודה ומסחר עם ספקי פחם, חברות ספנות וברוקרים וחברות השקעה, ומיישמים מדיניות של חסכון בעלויות מצד אחד ושאיפה לרווח מצד שני.

כל מילה בפחם

מוסר תשלומים גבוה והקפדה על תשלומים לספקים במועד, בנו את מעמדה של החברה כחברה אמינה, הנהנית מקו אשראי פתוח מול הספקים, ללא כל בטחונות.

חסכון בעלויות הרכש וההובלה

הכרת השוק, השחקנים, המגמות והמחירים, יחד עם יכולת תכנון פיננסית ושמירה על אמינות פיננסית בכל שנות קיומה, מאפשרים לחברה להגיע לתוצאות מסחר מעולות ולחסכון של מאות מיליוני דולרים בעלויות רכש פחם והובלה ימית.


אמינות

התחום של רכש פחם ובמיוחד תחום הספנות, מקיימים עדיין עולם מושגים שלקוח מעולם המסחר של העבר, שבו מילה היא מילה ויש לה ערך.

חברת הפחם – מוסר תשלומים גבוה

המוניטין של חברות העוסקות ברכש פחם ובהובלה ימית נבנה לאורך זמן ומבוסס על מוסר תשלומים גבוה ועל קיום חוזים גם כאשר עסקאות שנעשו מראש גורמות להפסדים בתנאי שוק משתנים.

היכולת לקבלת קו אשראי פתוח לרכש פחם, היכולת להשיג עסקאות טובות במחירים נמוכים ממחיר השוק – היא פונקציה של אמינות ובטחון של הספקים שהתשלום יגיע אליהם במועד שסוכם מראש, בדיוק של שעון שוויצרי. חברת הפחם מספקת להם את הבטחון הזה.

בחירת הספקים

אמינות החברה היא עבורנו ערך עליון. לא רק שחברת הפחם ביססה את מעמדה בעולם כחברה אמינה ביותר, הנהנית מכל התועלות שאמינות יכולה להקנות בשוק הזה, אלא שהיא מקפידה לקשור קשרים עסקיים עם חברות גדולות ואמינות. בכך מצמצמת החברה סיכונים, הן באשר לאספקת הפחם והן באשר להובלתו לישראל במועד.


אחריות לאומית

הבטחת אספקת פחם רציפה לישראל בכל תנאי היא אחריות לאומית כבדה, אבל היא איננה האחריות היחידה. האחריות המוטלת על כתפינו מקבלת ביטוי בכמה מישורים:

 מחויבות לאיכות  – רכישת פחם שהינו איכותי מספיק הן מבחינת הערכים הקלוריים שלו והן מבחינת העמידה בתקני איכות הסביבה. עמידה בתקני האיכות היא לא רק פועל יוצא של רגולציה, אלא גם ובעיקר של מחוייבות לאיכות הסביבה של תושבי ישראל ושמירה ככל שניתן על אוויר נקי. כחברה הלאומית לאספקת פחם אנו עושים מאמצים לאתר את מקורות הפחם המתאימים ביותר לפחם איכותי שהינו פחות מזהם.

 חסכון בעלויות – עלות הפחם הינה אחד המרכיבים המשפיעים על מחיר החשמל. אנו יוצרים  תנאים שיביאו לצמצום בהוצאות על רכש פחם והובלתו הימית לישראל, כדי להביא לצמצום בהוצאות ייצור החשמל ולהקל על כיסו של הציבור הישראלי.

ביזור סיכונים – אנו פועלים לצמצום תלותה של ישראל במקור פחם זה או אחר וליצירת אלטרנטיבות לאספקת פחם בעת משבר מדיני או עולמי. הבטחת מקורות שונים לייבוא פחם, משפיעה גם על כושר התמרון במו"מ על חוזי הרכש.

עקרון הרצף – אנו פועלים להבטיח שלישראל לא יחסר פחם להפעלת תחנות הכוח בפעילותן השוטפת. תפקידנו כולל גם אחריות לאספקת פחם למלאי החירום של חברת החשמל. הבטחת הרצף באספקת הפחם, היא זו שמשמרת את היציבות של  אספקת החשמל בישראל לצריכה תעשייתית ופרטית.

האונייה עם מטען הפחם הגדול ביותר שפקדה את ישראל היא Ocean Vanguard עם מטען במשקל 203,384 טון.

 


איכות הסביבה

ארבעה עשר פרמטרים קובעים את איכות הפחם. חלק מהם קשורים ישירות  להשפעת הפחם על איכות הסביבה. על סמך פרמטרים אלו יצרה ממשלת ישראל תקנים מחמירים לייבוא ושימוש בפחם המיועד לתהליך ייצור החשמל. אנו מקפידים על רכש פחם העומד בתנאי האיכות שקבעה הממשלה ובכך תורמים לצמצום זיהום האוויר בישראל.

בדיקות פחם

לקראת רכש פחם, אנו נעזרים בשורה של מעבדות מובילות בארץ ובעולם לביצוע בדיקות מדגמיות שונות לפחם, המספקות לנו מידע על איכותו.

שימושים לאפר פחם

במסגרת הפעולות למניעת פגיעה באיכות הסביבה, הוקמה מנהלת אפר פחם, שתפקידה לקדם שימושים מועילים לאפר הפחם – השארית המינרלית הנותרת משריפת הפחם בתחנות הכוח. פיתוחים שונים מאפשרים להפוך את אפר הפחם מפסולת מזהמת למוצר שימושי הטומן בחובו תועלת כלכלית ותרומה לאיכות הסביבה. אפר פחם מהווה תחליף מצוין לחומרי גלם טבעיים שכרייתם נחסכת ומונע פליטת מזהמים לאוויר, לרבות גזי חממה וגזים רעילים, הכרוכים בהפקתם.

אפר הפחם משמש בישראל בעיקר כחומר גלם בענפי הבנייה והתשתיות. בענף הבנייה הוא משמש כתוסף לצמנט ולבטון ותורם בכך להפחתת פליטת פחמן דו-חמצני בעת ייצור הקלינקר (חומר ביניים בייצור צמנט).  בשל משקלו הנמוך יחסית ומבנהו האוורירי של אפר הפחם הוא משמש גם כחומר גלם בייצור בלוקים ומשפר את כושר הבידוד שלהם.  בכך תורם במידה מסוימת לחסכון באנרגיה ולאיכות הסביבה.

 אפר פחם משמש חומר מילוי מבני בסוללות כבישים ומהווה מרכיב באספלט המיועד לסלילתם, כמו כן הוא מנוצל כמצע גידול צמחים, כמטייב קרקעות נחותות לחקלאות וכמייצב בוצת שפכים המשמשת דשן לחקלאות.

פעילות מנהלת אפר הפחם הסתיימה בתחילת שנת 2020.

ניתן לצפות באתר מנהלת אפר הפחם, בידע והמידע הרב שנצבר לאורך 25 שנות פעילות המנהלת בתחום מיצוי פוטנציאל אפר הפחם.

לאתר מנהלת אפר הפחם