אחריות לאומית

הבטחת אספקת פחם רציפה לישראל בכל תנאי היא אחריות לאומית כבדה, אבל היא איננה האחריות היחידה. האחריות המוטלת על כתפינו מקבלת ביטוי בכמה מישורים:

 מחויבות לאיכות  – רכישת פחם שהינו איכותי מספיק הן מבחינת הערכים הקלוריים שלו והן מבחינת העמידה בתקני איכות הסביבה. עמידה בתקני האיכות היא לא רק פועל יוצא של רגולציה, אלא גם ובעיקר של מחוייבות לאיכות הסביבה של תושבי ישראל ושמירה ככל שניתן על אוויר נקי. כחברה הלאומית לאספקת פחם אנו עושים מאמצים לאתר את מקורות הפחם המתאימים ביותר לפחם איכותי שהינו פחות מזהם.

 חסכון בעלויות – עלות הפחם הינה אחד המרכיבים המשפיעים על מחיר החשמל. אנו יוצרים  תנאים שיביאו לצמצום בהוצאות על רכש פחם והובלתו הימית לישראל, כדי להביא לצמצום בהוצאות ייצור החשמל ולהקל על כיסו של הציבור הישראלי.

ביזור סיכונים – אנו פועלים לצמצום תלותה של ישראל במקור פחם זה או אחר וליצירת אלטרנטיבות לאספקת פחם בעת משבר מדיני או עולמי. הבטחת מקורות שונים לייבוא פחם, משפיעה גם על כושר התמרון במו"מ על חוזי הרכש.

עקרון הרצף – אנו פועלים להבטיח שלישראל לא יחסר פחם להפעלת תחנות הכוח בפעילותן השוטפת. תפקידנו כולל גם אחריות לאספקת פחם למלאי החירום של חברת החשמל. הבטחת הרצף באספקת הפחם, היא זו שמשמרת את היציבות של  אספקת החשמל בישראל לצריכה תעשייתית ופרטית.

האונייה עם מטען הפחם הגדול ביותר שפקדה את ישראל היא Ocean Vanguard עם מטען במשקל 203,384 טון.