איכות הסביבה

ארבעה עשר פרמטרים קובעים את איכות הפחם. חלק מהם קשורים ישירות  להשפעת הפחם על איכות הסביבה. על סמך פרמטרים אלו יצרה ממשלת ישראל תקנים מחמירים לייבוא ושימוש בפחם המיועד לתהליך ייצור החשמל. אנו מקפידים על רכש פחם העומד בתנאי האיכות שקבעה הממשלה ובכך תורמים לצמצום זיהום האוויר בישראל.

בדיקות פחם

לקראת רכש פחם, אנו נעזרים בשורה של מעבדות מובילות בארץ ובעולם לביצוע בדיקות מדגמיות שונות לפחם, המספקות לנו מידע על איכותו.

שימושים לאפר פחם

במסגרת הפעולות למניעת פגיעה באיכות הסביבה, הוקמה מנהלת אפר פחם, שתפקידה לקדם שימושים מועילים לאפר הפחם – השארית המינרלית הנותרת משריפת הפחם בתחנות הכוח. פיתוחים שונים מאפשרים להפוך את אפר הפחם מפסולת מזהמת למוצר שימושי הטומן בחובו תועלת כלכלית ותרומה לאיכות הסביבה. אפר פחם מהווה תחליף מצוין לחומרי גלם טבעיים שכרייתם נחסכת ומונע פליטת מזהמים לאוויר, לרבות גזי חממה וגזים רעילים, הכרוכים בהפקתם.

אפר הפחם משמש בישראל בעיקר כחומר גלם בענפי הבנייה והתשתיות. בענף הבנייה הוא משמש כתוסף לצמנט ולבטון ותורם בכך להפחתת פליטת פחמן דו-חמצני בעת ייצור הקלינקר (חומר ביניים בייצור צמנט).  בשל משקלו הנמוך יחסית ומבנהו האוורירי של אפר הפחם הוא משמש גם כחומר גלם בייצור בלוקים ומשפר את כושר הבידוד שלהם.  בכך תורם במידה מסוימת לחסכון באנרגיה ולאיכות הסביבה.

 אפר פחם משמש חומר מילוי מבני בסוללות כבישים ומהווה מרכיב באספלט המיועד לסלילתם, כמו כן הוא מנוצל כמצע גידול צמחים, כמטייב קרקעות נחותות לחקלאות וכמייצב בוצת שפכים המשמשת דשן לחקלאות.

פעילות מנהלת אפר הפחם הסתיימה בתחילת שנת 2020.

ניתן לצפות באתר מנהלת אפר הפחם, בידע והמידע הרב שנצבר לאורך 25 שנות פעילות המנהלת בתחום מיצוי פוטנציאל אפר הפחם.

לאתר מנהלת אפר הפחם