אמינות

התחום של רכש פחם ובמיוחד תחום הספנות, מקיימים עדיין עולם מושגים שלקוח מעולם המסחר של העבר, שבו מילה היא מילה ויש לה ערך.

חברת הפחם – מוסר תשלומים גבוה

המוניטין של חברות העוסקות ברכש פחם ובהובלה ימית נבנה לאורך זמן ומבוסס על מוסר תשלומים גבוה ועל קיום חוזים גם כאשר עסקאות שנעשו מראש גורמות להפסדים בתנאי שוק משתנים.

היכולת לקבלת קו אשראי פתוח לרכש פחם, היכולת להשיג עסקאות טובות במחירים נמוכים ממחיר השוק – היא פונקציה של אמינות ובטחון של הספקים שהתשלום יגיע אליהם במועד שסוכם מראש, בדיוק של שעון שוויצרי. חברת הפחם מספקת להם את הבטחון הזה.

בחירת הספקים

אמינות החברה היא עבורנו ערך עליון. לא רק שחברת הפחם ביססה את מעמדה בעולם כחברה אמינה ביותר, הנהנית מכל התועלות שאמינות יכולה להקנות בשוק הזה, אלא שהיא מקפידה לקשור קשרים עסקיים עם חברות גדולות ואמינות. בכך מצמצמת החברה סיכונים, הן באשר לאספקת הפחם והן באשר להובלתו לישראל במועד.