הערכים שלנו

אחריות

החברה מונעת מרגש של אחריות לאומית ליצירת מקורות אמינים לרכש פחם ופועלת להבטחת אספקתו הסדירה לישראל.


איכות הסביבה

החברה מקפידה על עמידה בתקני איכות הסביבה של פחם המיועד לשימוש בישראל, ונערכת היטב כדי להבטיח מקורות מספיקים לרכישת פחם העומד בתקנים אלו.


מקצועיות

מרבית עובדי החברה הם אקדמאים, המשקיעים רבות בלימוד השוק, השגת מידע וניתוח נתונים באופן מקצועי שהפך את החברה למוערכת ונחשבת בשוק העולמי.


אמינות

החברה שומרת על אמינות גבוהה הן בצד הישראלי, בשל היכולת ל"ספק את הסחורה" במשך למעלה מ- 3 עשורים ללא הפסקה, והן מול ספקים בעולם המודעים לאיתנותה הפיננסית ולמוסר התשלומים הגבוה שלה.


שירות

החברה מספקת שירותי סוכנות אוניות לחברות ספנות שעימן היא עובדת ורואה בכך חשיבות לצורך הידוק הקשרים עמן ושמירה על יחסים טובים.


חברה ממשלתית מסחרית

החברה פועלת כחברה ממשלתית בעלת אופי של חברה מסחרית, הן בהתנהלותה מול ספקים חיצוניים והן בשמירת עצמאותה בקבלת החלטות הנופלות בגדר אחריותה.


חסכון בעלויות

החברה פועלת להשגת עסקאות רכש והובלה ימית מתוך חתירה להשגת העסקאות הטובות ביותר בתנאי השוק ולחסכון בהוצאות.


כוח אדם מעולה

משאבי האנוש של החברה הם נכס מספר אחת שלה. החברה משקיעה בבחירת עובדים מצויינים, שמתמידים בעבודתם לאורך שנים, מורגלים לעבודת צוות ותורמים ליציבותה ואמינותה.


שוויון הזדמנויות בתעסוקה

כ-50% מעובדי החברה הן נשים.