הובלה ימית

שני גורמים מרכזיים משפיעים על כדאיות השימוש בפחם, האחד הוא מחיר הפחם והשני הוא מחיר ההובלה הימית. בחברת הפחם פועלת מחלקת ספנות ייעודית, שתפקידה לנהל את המו"מ העסקי עם חברות וברוקרים בתחומי הספנות, לטפל בחוזי ההובלה הימית של הפחם ולנהל את לוח ההפלגות של האוניות.

אניית צובר

מדיניות הביזור

פעילות החברה בתחום זה מבוססת על מדיניות של ביזור שמקורה בניהול סיכונים ותכליתה להבטיח אספקה שוטפת של פחם לישראל בכל עת ובכל מצב. הביזור בא לידי ביטוי בקשירת חוזי הובלה לתקופות שונות, חלקם על בסיס מחיר לטון פחם וחלקם על בסיס מחיר ליום החכרה (של אונייה).

חלק מחוזי ההובלה הם חוזי Contract Of Affreightment ) COA ) שמשמעותם חוזים על בסיס מסעות. החברה מסכמת עם בעלי האונייה על מספר מסעות, קבוע מראש, שהאוניה תבצע עבורה בתקופת החוזה מיעדים שונים בעולם. חוזי החכרה אחרים מעניקים לחברת הפחם את השליטה בלוח ההפלגות של האונייה למשך תקופת החוזה, והחברה רשאית להחכיר אותה בהחכרת משנה לגורמים אחרים.

מרכיבי עלות חכירת אוניה

עלות חכירת אונייה כוללת כיסוי הוצאות דלק, עגינה בנמלים, עלויות תפעול, צוות ומבדוק, ומחיר שכירות יומי לבעל האונייה.

אוניית צובר היא למעשה רב קומות המגיע עד ל- 10 קומות ולעיתים מותקנת בה מעלית.

לוח הפלגות

חברת הפחם מנהלת את לוח ההפלגות של האוניות תוך הבטחת גמישות לשינויים. גמישות זו, מאפשרת להקדים את מועד פריקתן של אוניות הנושאות פחם מסוג אחד ודחיית הפריקה של אוניות הנושאות פחם מסוג אחר, על פי הצרכים של חברת החשמל. בדרך כלל, נמצאות 4-3 אוניות בלב ים בדרכן לישראל, מתוך 25 אוניות פעילות המשייטות במקביל. מדי שנה ניתן למנות כ- 70 פקידות של אוניות פחם בישראל. מתוכן, 50% אוניות צובר מסוג פנמקס (Panamax) הנושאות כ- 70,000 טון פחם בממוצע ופריקתן אורכת בין יומיים לשלושה. וכ- 50% מההובלה הימית מתבצע באוניות קייפסייז (Capesize), הנושאות כ- 170 טון פחם ופריקתן אורכת בין 7-6 ימים.

אוניות כחול לבן

על פי החלטת ממשלה למתן סיוע לצי הישראלי, מפעילה החברה אונית Capesize ישראלית אחת.

זה כן הגיל

על מנת להמנע מבעיות טכניות ותפעוליות, נעשה מאמץ  להפעיל אוניות "צעירות" יחסית שגילן אינו עולה על 15 שנים.

9 ספנות (מחסני ענק) באוניית צובר

9 ספנות (מחסני ענק) באוניית צובר

מסביב לשעון

 העיסוק בהובלת הפחם לישראל מחייב עבודה מסביב לשעון. אנו מבצעים הערכות מוקדמת הכוללת: בחינת רמות סיכון של חברות ספנות, קשירת חוזים בהתאם לרמות הסיכון, תכנון לוח הפלגות ארוך טווח המתבסס על צריכת חברת החשמל וסל הפחם.

לוח ההפלגות מתעדכן על בסיס יומי בהתאם לזמני יציאת האוניות מנמלי המוצא, הגעתן לנמלי הטעינה ותהליך הטעינה, מהלך ההפלגה, הגעתן בפועל לנמל חדרה או אשקלון  ותהליך הפריקה בנמלים.

מה עלול להשתבש ולעכב?

  •  תנאי מזג האוויר
  • תקלות טכניות
  • שביתות בנמלים
  • מחסור בפחם בנמל המוצא
  • השתלטות פיראטים על אונייה
  • המתנה בנמלים כתוצאה מעומס וצפיפות

כדי למנוע פגיעה במלאי הפחם בישראל מתמחה אגף הספנות של החברה במציאת פתרונות כמו: הבאת מטענים ממדינות שונות תוך תנועה בנתיבי שייט מגוונים, העברת אוניות בין נמלים שונים, פיצול אוניות בין הנמלים והחלפת מועדי הגעה בין אוניות.