שוק הפחם העולמי – מחירים ושחקנים

עד שנת 2003 נעו מחירי הפחם בעולם בין 20$ ל- 30 $ לטון. בשנת 2008 האמיר מחיר טון פחם למחיר שיא של 200$ לטון ומאז הוא ידע עליות ומורדות. בשנים האחרונות אנו עדים לירידה במחירי הפחם העולמיים עקב התמתנות הגידול בביקוש לפחם, והחל משנת 2014 נראתה ירידה בביקוש לפחם גם באירופה ובסין.  נכון לסוף שנת 2015 מחירי הפחם עמדו על כ- 50 $ לטון.

השיבה להודו

כיום עוקב שוק הפחם העולמי אחר גרף הצמיחה של הודו. הציפייה היא שבעקבות תהליך צמיחה מואץ, תהפוך הודו למעצמת תעשייה, שתצרוך הרבה יותר חשמל וכתוצאה מכך גם פחם. יחד עם זאת, ההשפעה על מחירי שוק הפחם הבינלאומי איננה ברורה. הודו אמנם הגדילה מאוד את יבוא הפחם בשנים האחרונות והפכה ליבואנית הגדולה בעולם, אולם נראה כי הגיעה לשיא היבוא. קצב גידול היבוא אינו צפוי לעלות באופן ניכר, שכן הודו נחושה להגדיל באופן משמעותי את יכולת יצור הפחם המקומי על חשבון היבוא.

 טריידרים ולא רק צרכנים

שוק הפחם העולמי הוא לא רק שוק של צרכנים, אלא גם שוק של טריידרים. חברות ענק שעוסקות ברכש פחם לצרכי מסחר, יכולות להזרים לשוק ביקושים גדולים ולהשפיע על המחיר.

מרבית הטריידרים העולמיים הם תאגידים שהוקמו על ידי חברות חשמל פרטיות הרוכשות פחם לצורך ייצור עצמי אבל גם לצרכי מסחר. זו הסיבה לכך שמחיר השוק מושפע מספקולציות ולא רק מביקושים ישירים.

לאחרונה ניכרת העדפה של ספקי הפחם הגדולים למכור פחם ישירות לצרכני הקצה. זו הסיבה שטריידרים רבים נאלצו להקטין את היקף הפחם הנסחר, וחלקם אף יצאו מתחום הסחר בפחם.