פחם ואיכות הסביבה – הכל יחסי

ונפתח בסיפור. כשצ'רצ'יל נשאל בערוב ימיו, איך הוא מרגיש ביחס לזקנה, הכאבים והחולי, הוא השיב – בהתחשב באלטרנטיבה, מצוין.

כשאנו שוקלים על כף המאזניים את השימוש בפחם לצורך הפקת חשמל אל מול הנזקים שהוא מסב לאיכות הסביבה – גם לנו כדאי לחשוב במונחים של אלטרנטיבות.

אלטרנטיבות לשימוש  בפחם לצורך הפקת חשמל

נפט (מזוט) לנפט שלושה יתרונות מרכזיים: הוא אוצר בתוכו הרבה מאוד אנרגיה, הובלתו זולה יחסית והוא מתאים לשימוש גם בכלי תחבורה. חסרונותיו המרכזיים הם שהוא מזהם יותר מכל מקורות האנרגיה האחרים, מחירו יקר והוא נתון לשליטת מדינות ספורות ברחבי העולם, שמרביתן עויינות לישראל. בנוסף, על פי תחזיות מדעיות שונות, עתודות הנפט העולמיות המוכחות יספיקו רק עד אמצע שנות ה- 50 של המאה העשרים ואחת.

גז טבעי גז טבעי הוא מקור אנרגיה "נקי" שכמעט ואינו פולט רעלים לסביבה ומצוי בשפע במקומות רבים בעולם. מחירו זול יחסית לחומרים מתכלים אחרים המשמשים להפקת אנרגיה, אך הובלתו למרחקים ארוכים מתבצעת במצב צבירה נוזלי בלבד ומייקרת את השימוש בו. בשנים האחרונות בוצעו מספר קידוחי נפט וגז במדף היבשתי של ישראל (קרקעית הים התיכון המשתפלת מהיבשה אל מתחת לים בשיפוע מתון) וחלקם אף הוכתרו בהצלחה.


לאחר כריית הפחם מהאדמה, מתחייבות בעלות הזיכיון להחזיר את מצב הקרקע לקדמותו.

אנרגיות חלופיותכדי לצמצם את התלות במקורות אנרגיה מזהמים ו/או מתכלים, פותחו בעולם טכנולוגיות ושיטות נוספות להפקת חשמל, תוך ניצול של איתני הטבע ופיתוחים מדעיים כגון:

  •  הפקת חשמל הידרואלקטרי – שיטה הפועלת בהצלחה בעיקר בנורבגיה, שבה מים הזורמים בעוצמה רבה ממפלי ענק מניעים טורבינות לייצור חשמל.
  • הפקת חשמל באנרגיה גרעינית – בשיטה זו מופק החשמל מהאנרגיה הנוצרת בכור גרעיני כתוצאה מביקוע גרעין האטום. שיטה זו שנוייה במחלוקת בשל החשש לחיי אדם ולסביבה במקרה של תקלה בכור, בשל הסיכון המתמיד לחיי העובדים בו ובשל הפסולת הרדיואקטיבית, תוצר לוואי של תהליך הייצור.
  • הפקת חשמל באמצעות טורבינות רוח – שיטה זו פועלת במקומות רבים בעולם ובעיקר ברחבי אירופה. אנרגיה המבוססת על תנועת ועוצמת הרוח אינה מבטיחה רציפות בייצור החשמל, כרוכה בהקמת חוות יקרות של טחנות רוח המכערות ופוגעות בסביבה ויוצרות זיהומי רעש.
  • הפקת חשמל באמצעות אנרגיה סולרית – לכאורה, אנרגיית השמש היא אנרגיה זמינה שניתן להמיר אותה לאנרגיה תרמית להפעלת מנועי חום לייצור חשמל או ישירות לחשמל באמצעות תאים פוטו–וולטאים. הבעיה המרכזית בתהליכי ייצור חשמל המבוססים על אנרגיית השמש היא התלות בשינויי מזג האוויר ובצורך ביצירת מערכות גיבוי לשעות הלילה ולימי סגריר.

פצצת אנרגיה ירוקה

עד כה ולמרות מאמצים מחקריים בכל רחבי העולם, עוד לא התגלתה אותה "פצצת אנרגיה ירוקה" שתצליח להפיק חשמל באופן רציף מבלי להתכלות, מבלי לזהם, בעלות סבירה ובאופן המאפשר שימוש בכל מקום בעולם.

המצב בישראל

מרבצי הגז הטבעי שהתגלו בשנים האחרונות מול חופי ישראל מהווים משאב משמעותי בייצור החשמל בישראל. עם זאת, לצד השימוש בהם ונוכח הגידול בתצרוכת החשמל בארץ כתוצאה משינויים דמוגרפיים, התפתחות טכנולוגית והעלייה באיכות החיים, ימשיך ייצור החשמל להתבסס גם על תחנות הכוח הפחמיות.