שוק הפחם העולמי – מחירים ושחקנים

עד שנת 2003 נעו מחירי הפחם בעולם בין 20 ל- 30 $ לטון. בשנת 2008 האמיר מחיר טון פחם למחיר שיא של $200 לטון ומאז הוא ידע עליות ומורדות. בשנים האחרונות אנו עדים לירידה במחירי הפחם העולמיים עקב התמתנות הגידול בביקוש לפחם, והחל משנת 2014 נראתה ירידה בביקוש לפחם גם באירופה ובסין.  נכון לסוף שנת 2015 מחירי הפחם עמדו על כ- $50 לטון. החל משנת 2016, בעקבות גידול משמעותי ביבוא הפחם לסין, עלו מחירי הפחם בשוק הבינלאומי ונעו בטווח של 80 – 110 $ לטון עד לסוף שנת 2018. בתחילת שנת 2019, בעקבות תחזיות להאטה כלכלית בסין, חלה ירידה ביבוא הפחם לסין. גם באירופה נמשכת המגמה של ירידה ביבוא הפחם, וכתוצאה מכך מחירי הפחם בשוק הבינלאומי ירדו, ומחיר הפחם לאירופה עומד על כ- $60 לטון.

השיבה להודו

הודו הפכה גם היא למעצמת תעשייה הצורכת הרבה יותר חשמל וכתוצאה מכך גם פחם. יחד עם זאת, ההשפעה על מחירי שוק הפחם הבינלאומי איננה ברורה. הודו אמנם הגדילה מאוד את יבוא הפחם בשנים האחרונות והפכה ליבואנית הגדולה בעולם, אולם נראה כי הגיעה לשיא היבוא. קצב גידול היבוא אינו צפוי לעלות באופן ניכר, שכן הודו נחושה להגדיל באופן משמעותי את יכולת יצור הפחם המקומי על חשבון היבוא.