שוק הפחם – פעילות בשווקים תנודתיים

שוקי הפחם והספנות בהם פועלת חברת הפחם הישראלית הם שווקים בינלאומיים גלובליים בעלי מאפיינים ייחודיים. בשנים האחרונות ידעו שווקים אלו תנודות חדות במחירים, שהביאו להערכות מחדש של השוק ולהתפתחות חוזי מסחר המותאמים לשווקים תנודתיים.

רכש הפחם

החברה בודקת את אמינות ספקי הפחם מתוך שאיפה לעבוד עם ספקים ידועים ובעלי מוניטין, ובמקביל פועלת למציאת מקורות אספקה חדשים.

פחם – הוציאו עליו חוזה

בהתאם לצרכים, למצב השוק ולאור המחוייבות לאספקת פחם סדירה, החברה חותמת על חוזי רכש בשוק הפחם העולמי. ההתקשרות עם  ספקי הפחם מתבצעת באמצעות חוזים סטנדרטיים (הצמודים, בדרך כלל, למדדי מחירי פחם בינלאומיים), כאשר ישנן מגבלות על איכות וכמות המטענים. קיימות מספר אפשרויות לסוג ההתקשרות עם ספקי הפחם:

  • חוזה ארוך טווח חוזה שתוקפו לשנתיים ומעלה אשר במסגרתו חותמת החברה על קבלת מספר מטענים/כמות פחם בטונות מדי שנה מאותו ספק.
  • חוזה שנתי חוזה שתוקפו לשנה אשר במסגרתו חותמת החברה על קבלת מטען אחד או יותר במהלך השנה.
  • חוזה Spot עסקה בודדת לרכישת מטען יחיד מספק פחם.
  • חוזה מסגרתחוזה בו נקבעת המסגרת של תנאי החוזה, כך שבכל רגע נתון ניתן לבצע עסקה מכל סוג בהתאם לתנאים שנקבעו בחוזה המסגרת.

תנאי המשלוח

תנאי המשלוח נקבעים בהתאם לתנאי משלוח מקובלים בעולם (Incoterms)  כגון:

CIF – חוזה על פיו ספק הפחם אחראי לטעינת הפחם על האונייה ולהובלתו ארצה.

FOB – חוזה על פיו חברת הפחם אחראית להובלת הפחם ארצה עד לתחנות הכוח.

שוק הפחם מתאפיין בהסכמי מחיר לתקופות קצרות בלבד. החברה מווסתת את תמהיל החוזים, בהתאם למדיניות זו ובהתאם לתחזיות ומגמות השוק.