תהליך כריית הפחם

העתקה זמנית של חיות הבר לאזור אחד
בירוא יערות והורדה של שכבת הקרקע העליונה
ביצוע קידוחים ופיצוצים מבוקרים
פינוי של שכבת התפל (חול, סלעים, אדמה)
אחסון התפל מחוץ למכרה לשם החזרתו בשלב השיקום
כריית הפחם ושינועו לאתר הכנת הפחם
שלב הכנת הפחם - ניקוי, שטיפה ועירום
משפכי טחינת הפחם
העברה לסילואים טרום טעינה לרכבות
פריקת הפחם מהרכבות בנמל הטעינה
הכנת הפחם לטעינה על אניות הצובר
טעינת הפחם לאניות באמצעות מסוע
חשמל בבתים