חברת הפחם מופקדת על אספקת פחם למדינת ישראל. פחם הינו מקור אנרגיה אסטרטגי עבור חברת החשמל משיקולי אחסון, גיבוי בזמן חירום, אמינות ורצף אספקה, והינו דלק מרכזי והזול ביותר בהשוואה לגז טבעי ודלקים נוספים. כ- 30% מהחשמל בישראל מיוצר על ידי שימוש בפחם.

המנדט שלנו:

איתור

איתור מקורות פחם העומדים בקריטריונים התפעוליים של תחנות הכוח ובדרישות איכות הסביבה המחמירות של הממשלה.

קנייה

קניית פחם באמצעות קשירת חוזי רכש, שיבטיחו אספקת פחם סדירה ויציבה לישראל תוך ניצול הזדמנויות וניהול סיכונים.

הובלה

יצירת תשתית להובלה ימית של פחם וניהולה באופן שיבטיח כי שינוע הפחם לישראל יימשך בכל תנאי ותוך חסכון בעלויות.

הידעת?

עתודות הפחם, הניתנות לכריה, בעולם עשויות להספיק ל- 110 שנה, בעוד עתודות הגז הטבעי אמורות להספיק ל- 54 שנה בלבד.