הובלה ימית – שוק שעושה גלים

אחד מתחומי העיסוק המרכזיים של חברת הפחם הישראלית וחלק ניכר מפעילותה הכלכלית מוקדש לתחום הספנות והובלת מטעני הפחם.

אורכה של אונית פחם הוא כשלושה מגרשי כדורגל.

סוגי חוזים בתחום ההובלה הימית

ההתקשרויות עם ספקי ספנות מתבצעות באמצעות חוזים מסוגים שונים:

  • חכירת זמן (Time Charter) – חוזה על פיו חוכרת החברה אונייה לתקופה קבועה מראש, ובמהלכה היא רשאית להשתמש באונייה ובצוותה, בהתאם לצרכיה, לרבות האפשרות של החכרתה לצד ג'. בחוזים מסוג זה התשלום הינו מחיר קבוע ליום והחברה נהנית משליטה מסחרית מלאה.
  • Spot – חוזה על פיו החברה חוכרת אונייה להפלגה בודדת בטווח זמן המוגבל לשלושה חודשים.
  • COA – חוזה על פיו בעל האונייה מתחייב לכמות הפלגות נתונה בתקופת החוזה, תוך קביעת נמלי מוצא ונמלי יעד מוסכמים במחירים שסוכמו.

כאשר נוצרת הזדמנות עסקית, מחכירה החברה בהחכרת משנה אוניות הנמצאות בשליטתה לביצוע עסקה בודדת או לתקופה שנקבעה. החכרות המשנה מהוות ערוץ נוסף להגדלת רווחיה ומסייעות ביצירת גמישות תפעולית של לוח ההפלגות (על מנת להתאים בין תאריכי הגעת האוניות לצרכי ויכולת החברה ונמלי הפריקה).