תהליך ייצור חשמל בתחנת כוח פחמית

פריקת הפחם מהאוניות
מזח הפחם
מסוע הפחם
הזנת גושי הפחם למטחנות לטחינה לאבקה דקיקה
הזרקת הפחם הטחון לדוד השריפה
שריפת הפחם בדוד השריפה ויצירת קיטור
אדי הקיטור מסובבים את הטורבינה
הטורבינה מניעה את הגנרטור
העברת חשמל אל הרשת הארצית
מערך שאיבת מי ים לקירור ועיבוי הקיטור
גזים מופחתי פליטות מזהמים, יחד עם אדי מים, נפלטים דרך הארובות המגיעות לגובה רב כדי להבטיח פיזור אופטימאלי